Aktuality

Zveřejnění: 8. 8. 2022

VÝŠE STRAVNÉHO OD 1. 9. 2022


Dle vyhlášky č. 272/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.


kategorie 3 - 6 let

celodenní stravné 49 Kč

     přesnídávka     11 Kč

     oběd                 27 Kč

     svačina             11 Kč


kategorie 7 - 10 let

celodenní stravné 56 Kč

     přesnídávka     12 Kč

     oběd                 32 Kč

     svačina             12 Kč


Lucie Janulíková

vedoucí školní jídelny

Zveřejnění: 18. 7. 2022

VYBÍRÁNÍ FINANCÍ ZA AKCE FORMOU PŘEVODU NA ÚČET


Vážení rodiče,

od školního roku 2022/2023 se budou vybírat finance za akce nikoliv v hotovosti, ale převodem na účet číslo:

180206750/0300 + VS.

VS se skládá z VS, které má dítě přiděleno k platbě stravy +/123 (např. 0745/123).

V případě nejistoty volejte k ověření čísla VS dítěte na telefonní číslo 736 644 043.

Na akce pro děti se vybírá 1.000 Kč.

Platbu proveďte do 31. 8. 2022.

Zveřejnění: 15. 6. 2022

INFORMACE PRO RODIČE, KTEŘÍ NAHLÁSILI DĚTI K DOCHÁZCE O PRÁZDNINÁCH DO MŠ KOSTICE


Rodiče, kteří si nahlásili své děti k docházce o prázdninách do Mateřské školy Kostice, si ve svých třídách vyzvednou složky s dokumenty nutné pro přijetí v MŠ Kostice.

Všechny / řádně vyplněné / dokumenty potřebné k přijetí dítěte přinesou rodiče zpět do svých tříd nejpozději do 21.6.2022.

Zveřejnění: 11. 3. 2022

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2022


Mateřská škola Tvrdonice: 1. 7. - 22. 7. 2022

Od 25. 7. 2022 bude mateřská škola uzavřena.

Zahájení školního roku 2022/2023 bude ve čtvrtek 1. 9. 2022.


Zájem o docházku do MŠ Kostice budeme zjišťovat od 25. 5. - 29. 5. 2022 ve třídách dětí. Kapacita školky je omezená, zvažte zodpovědně docházku svého dítěte o letních prázdninách do MŠ.


Mateřská škola Kostice: 25. 7. - 12. 8. 2022

Od 15. 8. 2022 bude mateřská škola uzavřena.

Zahájení školního roku 2022/2023 bude ve čtvrtek 1. 9. 2022.


Bc. Zlata Mrláková

ředitelka školy

Zveřejnění: 
Zveřejnění: