Aktuality

Zveřejnění: 22. 9. 2023

PODZIMNÍ FOCENÍ


Podzimní focení v MŠ, 27. 9. 2023 v dopoledních hodinách.

1 záběr, 5x fotografie, formát 13 x 18, cena 250 Kč.

Zájemci mohou přihlásit své děti v šatnách na nástěnce. 

Zveřejnění: 18. 9. 2023

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ


Depistáž je pro děti od 4 let. Přihlásit své děti můžete na tiskopis v šatnách dětí.

Vážení rodiče,

v rámci preventivní péče vám nabízíme možnost základní diagnostiky řečové zralosti vašeho dítěte a doporučení, zda by mělo dítě docházet na logopedii či není potřeba.

'Toto testování proběhne 20. září 2023 přímo v prostorách vaší mateřské školy. Vyšetřovat vás bude klinický logoped. Na základě výsledků lze v případě potřeby dítě cíleně podpořit v rozvoji a začít individuální logopedickou prevenci.

Pokud chcete tuto nabídku logopedické depistáže využít, vyplňte vaše údaje do tabulky v šatnách dětí. S výsledky bude naloženo jako s citlivými informacemi v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Výsledky vašeho dítěte vám budou předány v papírové formě. Cena depistáže je 100 Kč, prosím předejte peníze vaší paní učitelce.

Mgr. Zuzana Bůšková a Mgr. Jitka Krůzová

Zveřejnění: 6. 9. 2023

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ


Kdo z rodičů si bude vyzvedávat děti po obědě, upřesňujeme čas:

SLUNÍČKA, BERUŠKY: vyzvedávat můžete od 11:50 h

KOŤÁTKA: vyzvedávat můžete od 12:15 h

Zveřejnění: 6. 9. 2023

ZUMBA


V šatně dětí si můžete přihlásit své děti do kroužku zumby. Začínat se bude 4. 10. 2023.

Kroužek dětské zumby bude probíhat přímo ve Vaší školce. Lekce jsou vedeny zábavnou a hravou formou, děti si zkusí zjednodušené choreografie upravené pro dětské vnímání. Lekce trvá 45 minut, skládá se z rozcvičky a rozehřátí, taneční části s prvky posilování, tanečních her a závěrečného protažení.

Kroužek nabízíme v prvním (říjen až leden) i druhém (únor až květen) pololetí, za každé pololetí, v němž je garantováno 13 lekcí, se platí 890 Kč.

Oblečení do výuky jakékoli pohodlné a obuv (bačkory, tenisky, cvičky). 

Zveřejnění: 6. 9. 2023

SPORTOVNÍ HRY


Rodiče předškolních dětí (děti, které půjdou příští rok do 1. třídy), kdo má zájem, aby jeho dítě navštěvovalo sportovní hry (kroužek zdarma), ať si vyzvedne přihlášku v šatně dětí a vyplněnou odevzdá učitelce ve třídě.

Sportovní hry začínají v úterý 12. 9. 2023 v 10:00 h. Děti budou potřebovat: batůžek, sportovní obuv a oblečení, pláštěnku, pití.

Za pěkného počasí budou hry na hřišti, za nepříznivého počasí v sále Sokolovny. 

Zveřejnění: 29 1. 2023

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ PŘES APLIKACE A OMLOUVÁNÍ STRAVY


Rodiče, prosíme, pokud omlouváte dítě přes aplikace NAŠE MŠ, musíte potom ještě omluvit i stravu na webových stránkách MŠ.