Mateřská škola je umístěna v okrajové části obce. Budova má tři prostorné třídy. Dvě třídy jsou v přístavbě, jedna třída v původní budově. Třídy jsou s jídelnou propojeny spojovací chodbou. Škola je prostorná, prosvětlená, po rekonstrukci.

Součástí mateřské školy je i školní jídelna, která zajišťuje stravu pro celodenní pobyt dětí v mateřské škole, závodní stravování pro pracovníky školy.

Škola má dvě zahrady, které jsou vybaveny novými herními prvky. Zahrada disponuje i stinnými zákoutími, která jsou potřebná pro pobyt dětí v letních měsících.

ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Mateřská škola Tvrdonice, příspěvková organizace

Sídlo: Slovácká 1, 691 53 Tvrdonice

Právní forma: od 1. 10. 2002 příspěvková organizace
IČ: 704 999 34
Zřizovatel: Obec Tvrdonice


Kapacita: 75 dětí

Součásti: školní jídelna


Provoz:

Po - Pá 6:15 - 16:15 h

Školné:

Měsíční platba (celodenní) - 300 Kč

NÁŠ TÝM

Sluníčka

Bc. Zlata Mrláková

ředitelka MŠ

Vladěna Bartošová

učitelka 

-

asistent pedagoga 


Berušky

Jitka Jankovičová

učitelka

Vladimíra Urbanovská

učitelka

-

asistent pedagoga

Koťátka

Mgr. Milada Ciprysová

učitelka

Ing. Pavla Tomiczková

učitelka 

-

asistent pedagoga

Lucie Janulíková

vedoucí stravování, kuchařka

Jana Tschöpová

kuchařka

Alena Brázdová

školnice

Jana Papežová

uklízečka

Lucie Salajková

učitelka

mateřská dovolená

Hana Škarvodová

učitelka

mateřská dovolená

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

Výše stravného

Kategorie Typ stravy           Kč

3 - 6 let přesnídávka          9,00

oběd                                    17,00

svačina                                 8,00

pitný režim                           4,00

celý den celkem              38,00


7 - 10 let přesnídávka      10,00

oběd                                   22,00

svačina                                 8,00

pitný režim                           4,00

celý den celkem              44,00


Organizace stravování

  • přihlašování a odhlašování stravy den dopředu od 7:00 do 13:30 h osobně nebo na tel. č. 519 339 206
  • od 14. 3. 2022 je možné děti odhlašovat i přihlašovat ke stravování formou internetu. Na těchto stránkách je k tomu uzpůsobený jídelníček. Postup přihlášení - ID = variabilní symbol dítěte, do kolonky heslo všichni napíší slovo heslo a poté si heslo změní. Omlouvat je možno do 14. hodin.

  • v době nemoci si můžou rodiče oběd vyzvednout první den od 11:15 do 12:00 hodin do jídlonosičů
  • stravné se platí složenkami, zaplaceny musí být do 25. dne v daném měsíci