Akce


Září

Zahájení školního roku                                                                          01.09.2022

Muzikoterapie (MŠ, třída Sluníček)                                                    02.09.2022          16:00 h

     (pod vedením psycholožky Mgr. A. Vlkové)

Sportovní hry                                                                                           16. a 30.09.2022          dopoledne

Diagnostika řečové zralosti dítěte, MŠ                                             21.09.2022          dopoledne

Podzimní tvoření s rodiči, zahrada MŠ (Berušky)                           29.09.2022          15:30 h

Říjen

Zumba                                                                                                        5., 19. a 26.10.2022          dopoledne

Sportovní hry                                                                                            7., 14. a 21.10.2022          dopoledne

Národní zemědělské muzeum Valtice - ptáci                                13.10.2022          odjezd 8:45 h

     (svačinku děti dostanou v MŠ v 8:15 h; dejte dětem batůžek na záda; ve školce dostanou pití a kapsičku)

Hudební pohádka Kocour v botách, MŠ                                           21.10.2022           9:00 h

Malování s knihovnou v areálu na asfaltovém kruhu                   25.10.2022          10:00 h

Listopad

Vánoční foto, MŠ                                                                                     15.11.2022            8:30 h

Prosinec

Mikulášský jarmark (přírodní amfiteátr)                                           03.12.2022          13:00 h

Mikuláš v MŠ                                                                                            2022          h

Vánoční stromečky jednotlivých tříd ke zdobení                          od 10. 12. 2022

     (děti si doma vyrobí ozdobu, kterou přinesou a společně s rodiči zavěsí na stromeček své třídy)

Vánoční dopoledne pro děti - zvyky, zpěv koled

     u vánočních stromečků                                                                   2022           h

Leden

Ukončení vánočních svátků zpěvem My tři králové

     jdeme ... u stromečků                                                                       2023          h

Únor

Karneval v MŠ (rodiče ráno v MŠ obléknou děti do masky,

     kterou dětem doma připraví)                                                         2023          h

Březen

Výukový program                                                                                   2023          h

Duben

Návštěva ZŠ, předškoláci                                                                    2023          h

Čarodějnický den                                                                                   2023          h

     (do školky přijdeme v čarodějnickém oblečení)

Květen

Odpoledne pro maminky - zahrada MŠ                                             2023          h                                            

Červen

MDD - zahrada MŠ - plnění úkolů na stanovištích                           2023          h

Focení tříd                                                                                                   2023          h

Slavnosti - vystoupení dětí                                                                     2023          h

Rozloučení s předškoláky - zahrada MŠ                                             2023          h

Schůzka pro rodiče nových dětí v MŠ Tvrdonice                              2023          h