Akce


Září

Zahájení školního roku                                                                          01.09.2022

Muzikoterapie (MŠ, třída Sluníček)                                                    02.09.2022          16:00 h

     (pod vedením psycholožky Mgr. A. Vlkové)

Sportovní hry                                                                                           16. a 30.09.2022          dopoledne

Diagnostika řečové zralosti dítěte, MŠ                                             21.09.2022          dopoledne

Podzimní tvoření s rodiči, zahrada MŠ (Berušky)                           29.09.2022          15:30 h

Říjen

Zumba                                                                                                        5., 19. a 26.10.2022          dopoledne

Sportovní hry                                                                                            7., 14. a 21.10.2022          dopoledne

Národní zemědělské muzeum Valtice - ptáci                                13.10.2022          odjezd 8:45 h

     (svačinku děti dostanou v MŠ v 8:15 h; dejte dětem batůžek na záda; ve školce dostanou pití a kapsičku)

Hudební pohádka Kocour v botách, MŠ                                           21.10.2022           9:00 h

Malování s knihovnou v areálu na asfaltovém kruhu                   25.10.2022          10:00 h

Listopad

Vánoční foto, MŠ                                                                                     15.11.2022            8:30 h

Prosinec

Mikulášský jarmark (přírodní amfiteátr)                                           03.12.2022          14:45 h

     (sraz dětí na vystoupení je v areálu (na malém kruhu) ve 14:45 h před podiem)

Mikuláš v MŠ                                                                                            05.12.2022          dopoledne

Vánoční dopoledne pro děti - zvyky, zpěv koled

     u vánočních stromečků                                                                   12. 12. 2022         dopoledne

Leden

Koncert v MŠ (Hudební agentura a skupina MARBO)                  30.01.2023          09:30 h

Únor


Březen

Karneval v MŠ (rodiče ráno v MŠ obléknou děti do masky,

    kterou dětem doma připraví)                                                          02.03.2023          dopoledne

MDŽ Dělnický dům (vystupování - předškoláci)                            12.03.2023          14:45 h

Beseda o školní zralosti dětí s Mgr. Monikou Válkovou                22.03.2023          15:30 h

    (určeno pro rodiče; MŠ Tvrdonice, třída Sluníček)    

Malá technická univerzita - stavitel mostů, výukový program

    pro předškolní děti, MŠ                                                                     28.03.2023          9:00 h

Duben

Divadlo Kuk a Cuk v MŠ                                                                         27.04.2023          9:00 h

Květen

Školkový výlet                                                                                          2023          h                                            

Červen

Focení tříd                                                                                                 2023          h

Slavnosti - vystoupení dětí                                                                   2023          h

Rozloučení s předškoláky - Vanda a Standa, zahrada MŠ           15.06.2023          15:30 h

Schůzka pro rodiče nových dětí v MŠ Tvrdonice                           2023          h