Platby


  • Stravné v MŠ se platí příkazem či inkasem z účtu rodičů a to ke 20. dni v měsíci. Číslo účtu MŠ je 180206750/0300. Každé dítě má svůj VS.
  • U trvalého příkazu doporučujeme částku 1.200 Kč. Školné činní 300 Kč a je obsaženo v celkové částce. Rodič platí pouze jednu částku (1.200 Kč).

Školní kuchyně

Podle §4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování - má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomno ve školském zařízení, nebo první den neplánované nepřítomnosti (nemoc).

Oběd si může vyzvednou do jídlonosiče od 11.00 do 11.20 h.

Organizace provozu stravování

  • přihlašování a odhlašování stravy během školní roku den dopředu,
  • pondělí - pátek od 6:30 do 14:00 h přes internetovou aplikaci (ID = variabilní symbol dítěte), osobně nebo na tel. čísle 519 339 206, 736 644 043.

Výše stravného

3 - 6 let

přesnídávka                     11,00 Kč

oběd                                 27,00 Kč

svačina                             11,00 Kč

celý den celkem           49,00 Kč

7 - 10 let

přesnídávka                    12,00 Kč

oběd                                32,00 Kč

svačina                            12,00 Kč

celý den celkem           56,00 Kč