Jsme mateřskou školou v samém srdci Podluží, která je zaměřená na vedení dětí ke kultuře, tradicím a přírodě.

Budova školy je obklopena velkou zahradou s řadou herních prvků, v těsném sousedství se nachází park.
V docházkové vzdálenosti máme sportovní a národopisný areál.

Naše mateřská škola


Bezpečné místo pro každé dítě bez ohledu na jeho schopnosti, vlastnosti, zdravotní stav, rodinné zázemí.Místo pro radostnou hru, získávání nových zkušeností, navazování prvních přátelství, objevování nových možností, prohlubování dovedností a zdroj inspirace. Děti vedeny tak, aby si již od útlého věku osvojovaly základy klíčových kompetencí a získávaly tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání. Seznamujeme děti s tradicemi obce za účelem jejich udržení.


Má tři věkově smíšené třídy.